بزرگترین انفجار ثبت شده در معدنکاری+فیلم

براساس گزارش استرالیا ماینینگ، بزرگترین انفجار ثبت شده در معدنکاری مورخ دوم اکتبر 1991 رخ داده است. مشخصات این انفجار به شرح زیر است:

– انفجار توسط شرکت سنگ آهن کانادا زیرمجموعه گروه ریوتینتو در معدن “هامفری سوت پیت” در لابرادور وست کانادا رخ داده است.
– معدن هامفری سوت پیت دارای عمری معادل حدود 35 سال تا سال 2013 بوده است.
– در انفجار رخ داده در این معدن از 2100 تن مواد انفجاری استفاده شده بود.
– با انفجار رخ داده 1400 گودال و حفره در این معدن ایجاد شدند.
– 10 هفته طول کشید تا جعبه مواد انفجاری بارگذاری شود.
– جعبه مواد انفجاری دارای 1.2 متر طول، 15.5 متر ارتفاع و 90 متر عرض بود.

===========================================