مهندسین زمین فن آوران پویا در راستای نیل به اهداف عالی خود از جمله ارتقاء کیفیت انجام پروژه ها و کسب رضایتمندی کارفرمایان، همواره می کوشد تا از علم و فن آوری اساتید و صاحب نظران در زمینه های فعالیت این شرکت برای راهبری پروژه ها استفاده نماید. از طرفی منابع انسانی مهمترین سرمایه ها و اعتبار شرکت می باشند. به همین منظور پرسشنامه ای مفصل تهیه شده و برای راحتی کاربران محترم، نسخه قابل ویرایش آن برای دانلود در زیر قرار داده شده است.

دانلود فرم پرسشنامه

ضمن تشکر از حوصله شما عزیزان در تکمیل این فرم، چنانچه بخش هایی از این فرم را نیاز به تکمیل نمی دانید از پرکردن آن می توانید صرف نظر کنید. لطفا پس از پر کردن فرم، به آدرس رایانامه شرکت (بخش تماس با ما) ارسال فرمائید.

امید داریم به استناد مفاد و مندرجات فرم ارسالی از طرف شما، بتوانیم با بهره مندی از تخصص شما، به اعتبار جهانی که غایت اهداف شرکت می باشد، دست یابیم.