جوسازی دوباره پاکستانی‌ها علیه سیمان ایران

به گزارش ماین نیوز، منابع صنعتی پاکستان مدعی شده اند که سیمان ایرانی که تاکنون به پاکستان قاچاق می شده است، حالا با نرخ بسیار کم و به صورت کم اظهاری وارد بازار این کشور می شود. به گفته این منابع واردات سیمان به پاکستان که خود یک صادرکننده سیمان محسوب می شود، غیرقابل درک است.

طاها خان جاوید، رئیس بخش تحقیقات الکسیر سکیوریتیز گفت: دولت باید متوجه این شود که در مورد کم اظهاری واردات سیمان ایرانی سهل انگاری می شود و همین باعث واردات گسترده سیمان ایرانی به بازار پاکستان شده است که این وضعیت هم به دولت پاکستان و هم به صنعت سیمان این کشور در حال آسیب وارد کردن است.

پاکستان در حال حاضر با مازاد تولید سیمان مواجه بوده و صادرات سیمان این کشور نیز دچار افت شده که دلیل آن افت صادرات به افغانستان و دیگر مناطق است. دلیل اصلی کاهش صادرات سیمان پاکستان به افغانستان نیز واردات سیمان ایران به بازار افغانستان اعلام شده است.